Turistika

Malá obec 4 km od Dolního Bousova, v níž zaujme původem gotický kostel sv. Štěpána, jehož dnešní vzhled určily dvě barokní přestavby (1669, 1709), uvnitř nedávno restaurované renesanční náhrobníky (jeden rovněž na vnější zdi kostela), zařízení většinou pseudoslohové z přelomu 19. a 20. stol. U kostela se nachází prostá bedněná zvonice z 18. stol. V roce 1912 přispěla na kostelní varhany světoznámá pěvkyně Ema Destinová, která před 1. světovou válkou jezdívala na letní byt do zámku v sousedních Domousnicích.