Součastnost SDH

Sbory dobrovolných hasičů jsou v řadě malých obcí, jako je ta naše, nedílnou součástí každodenního života. Prospěšnost obci se projevuje ochotou hasičů brigádnicky pomáhat při úklidu a zvelebování obce. Každoročně hasiči organizují hasičské plesy a zábavy, Klub SDH má vlastní klubovnu a využívá přilehlý areál bývalé školy, kde byl vybudován taneční parket. Také další kulturní vyžití si v Řitonocích spojujeme se spoluprací hasičů a obecního úřadu zejména při pořádání akcí pro děti (karnevaly, pálení čarodějnic, dětské dny, mikulášské nadílky).

Důležitou součástí činnosti SDH je také podílet se na výchově dětí a mládeže. Např. v rámci stezky odvahy na zakončení prázdnin 2017 spoluorganizované SDH Řitonice děti shlédly instuktážní film věnovaný výchově a prevenci v oblasti požární ochrany. Osnovou filmu byl důraz na riziko setkání s požárem a rizika účastníků s tím spojená, záchrana ohrožených osob u požáru a jeho hašení. Důležité pro děti jsou také informace, co dělat do příjezdu hasičů a v neposlední řadě také o tom co dělají hasiči při záchraných pracích a při záchraně osob např. při dopravní nehodě.