Struktura OÚ

Starosta

Josef Pavlíček

Místostarosta

Zdeněk Pavlíček

Členové zastupitelstva

Josef Turek
Vlastislav Šíba
Vlasta Bohatá

Kontrolní výbor

Vlasta Bohatá (předsedkyně)
Helena Šafrová (členka)
RNDr. Michal Šíba, Ph.D. (člen)

Finanční výbor

Vlastislav Šíba (předseda)
Ing. Tatiana Planá (členka)
Bohumil Křeček (člen)

Účetní: Lucie Karabinová
Hospodářka: Jaroslava Vávrová