GDPR

GDPRGeneral Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
Pro občany, zaměstnance, obchodní partnery a další subjekty chceme zajistit bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.
Pověřenec systému GDPR: Denisa Šídová, tel. 737886227, e-mail: dsidova@seznam.cz

Oblasti GDPR: