Kronika

Současná kronika obce Řitonice se průběžně píše od roku 1921, zde vám umožňujeme nahlédnout do první knihy popisující dochovalé zprávy o historii obce a mapující léta 1921-1980. O záznamy v této kronice se zasloužili kronikáři:

  1. Jan Bílek, řídící učitel v Řitonicích – založil kroniku a psal ji v období 1921-1926
  2. Josef Novák, řídící učitel v Řitonicích po J. Bílkovi – byl kronikářem v letech 1926 – 1940
  3. Jaroslav Šimáček dopsal v r. 1958 retrospektivně kroniku za chybějících téměř 20 let a byl kronikářem do r. 1972
  4. Radomír Švorc se staral o kroniku od r. 1973 do r.1980