Kostel sv. Štěpána

Kostel sv. Štěpána v Řitonicích je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod registračním číslem 26819/2-1723. Současný stav této památky je havarijní, zdevastovaný … alarmující. Zejména vichřice, která se přehnala Středočeským krajem 23. července roku 2009, přinesla zkázu v podobě stržení střechy kostela, v důsledku kterého do kostela již několik let zatéká. Již řadu měsíců probíhají jednání mezi zastupitelstvem obce, památkáři a majitelem nemovitosti římsko-katolickou církví. Obec nabídla církvi spoluúčast na přípravě projektové dokumentace pro opravu kostela, která je nezbytnou podmínkou dalších kroků pro získání dotací na záchranu této památky.

V roce 2016 získal majitel nemovitosti první dotaci ve výši 300 000,- Kč jako významnou  cca 50% pomoc k první etapě rekonstrukce střechy.

Dosavadní náklady na rekonstrukci střechy kostela sv. Štěpána

Projektová dokumentace:    100 000,- Kč
První etapa rekonstrukce střechy:     558 664,- Kč
Druhá etapa opravy kostela (2017):    564 118,-Kč

Finančně se podílely subjekty:

Ministerstvo kultury ČR:
Římskokatolická farnost Řitonice:
Biskupství litoměřické:
Obec Řitonice (projektová dokumentace):
Obec Veselice:
Dar SDH Řitonice (2017):
Dar SDH Řitonice (2018):

300 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč
60 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Dobrovolné vstupné návštěvníků koncertů:

Česká mše vánoční (2014):
Rebelcanto (říjen 2015):
Česká mše vánoční (2015):
Ondřej Ruml (srpen 2016):
Česká mše vánoční (2016):
Ondřej Ruml (srpen 2017):
Koncert USB (říjen 2017):
Česká mše vánoční (2017):
Po stopách Emmy Destinnové (2018):
Ondřej Ruml (říjen 2018)

8 500,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
24 000,- Kč
12 300,- Kč
24 700,- Kč
5 250,- Kč
13 450,- Kč
7 350,- Kč
25 100,-

Benefiční koncerty jsou v kostele sv. Štěpána pořádány pravidelně, veřejností jsou hojně navštěvovány a výtěžek ze vstupného je určen na práce týkající se rekonstrukce.

Částky předané v roce 2016 římskokatolické farnosti Řitonice jsou doloženy veřejnoprávními smlouvami zveřejněnými na tomto webu, jejich využití je podloženo fakturací první etapy opravy střechy kostela sv. Štěpána.