Platba poplatků za komunální odpad a za psy v r. 2018

Poplatek za odpad:  550,- Kč na osobu (řídí se obezně závaznou vyhláškou 1/2018) Sleva: osoby starší 65 let, které dovršily tento věk před 1. 1. 2018, žijící samostatně a využívající systém svozu formou 6 typizovaných sběrných pytlů osoby starší 65 let, které dovršily tento věk před 1. 1. 2018, žijící ve společné domácnosti s další osobouRead more about Platba poplatků za komunální odpad a za psy v r. 2018[…]