Obecně závazná vyhláška č.1/2019 – veřejné zakázky malého rozsahu

Vyhlaska_zakazky_2019