Nařízení statutárního města Mladá Boleslav č.2/2018

Ke dni 4.9.2018 se odvolává zákaz vstupu do lesních porostů tj. mimo lesní cesty, ruší se nařízení statutárního města Mladá Boleslav č.1/2018 v plném rozsahu

zrušení nařízení č.1/2018