Veřejná vyhláška FU k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2018

Na územním pracovišti FU Středočeského kraje v Mladé Boleslavi jsou k nahlédnutí předpisné seznamy k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2018.