Platba poplatků za komunální odpad a za psy v r. 2018

Poplatek za odpad:  550,- Kč na osobu (řídí se obezně závaznou vyhláškou 1/2018)

 • Sleva:
  osoby starší 65 let, které dovršily tento věk před 1. 1. 2018, žijící samostatně a využívající systém svozu formou 6 typizovaných sběrných pytlů
  osoby starší 65 let, které dovršily tento věk před 1. 1. 2018, žijící ve společné domácnosti s další osobou starší 65 let, za podmínky, že v této domácnosti žijí sami a využívají systém svozu formou 6 typizovaných sběrných pytlů na osobu

Poplatek za psy:  80,- Kč za jednoho, 120,- Kč za každého dalšího

Termíny vybírání poplatků:

 • Pátek 23. 3. 2018 v době úřední hodiny (17.00-18.00 hod)
 • Sotota 24. 3. 2018 od 15.00 do 16.00 hod

Pro majitele rekreačních objektů je poskytnuta možnost úhrady peněžním převodem na účet obce: 34426181/0100

 • platba musí být jednoznačně identifikovatelná variabilním symbolem s uvedením č.p. (č.ev.) nemovitosti
  • variabilní symbol: 1340-č.p.
 • jméno plátce uveďte do poznámky