Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře

O Z N Á M E N Í o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře

Činnost odborného  lesního hospodáře bude od  16.01. 2018  na neurčito zajišťovat pan František Vondráček na detašovaném pracovišti:

ulice Husova č.p. 204/47, 293 01 Mladá Boleslav
E-mail: f.vondracek@seznam.cz
telefonní spojení: +420 606 534 880

pověření F. Vondráček-OLH