Vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí:

Oznámení o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků

Pověření – lesní hospodář – 20170105